ÁSZF

Szolgáltató adatai

Company’s name: HOLLANDWORK SL
B44976900
Adress:
AVDA EL GUINCHO, 1360, NUM 4
BLOQUE M
38639 SAN MIGUEL DE ABONA – (S.C. TENERIFE)
Weboldal: https://hollandwork.eu/
Telefon: +31645934634
Email: info@hollandwork.eu

Felhasználó feltételek

A HollandWork a weboldal használatából és/vagy a szolgáltatás kimaradásából származó semmiféle közvetlen vagy közvetett anyagi vagy eszmei kárért nem felelős. A Felhasználó a weboldalra kizárólag saját felelősségére csatlakozik rá.
A Felhasználó vállalja, hogy az adott időben hatályos minden törvénynek és rendeletnek, és különösen ennek az okmánynak a rendelkezéseit betartja.

Álláshirdetések köre

A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti az álláshirdetések megnevezését, leírását (információit), és az adott állásról esetenként fotót vagy videót jelenít meg. Az álláshirdetések adatlapján megjelenített képek/videók eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő kép/videó és az állás tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

Jelentkezés egy állásra

  • A Felhasználó a kiválasztott álláshirdetésnél a Jelentkezés gombra kattint.
  • A megjelenő űrlap kitöltésével, majd az önéletrajz feltöltésével elküldi a jelentkezést a kiválasztott álláshirdetésre.
  • A Jelentkezés visszaigazoló e-mail a következőket tartalmazza: a Felhasználó által megadott személyes adatok (név, e-mail cím, önéletrajz), a Felhasználó által megadott esetleges üzenet, jelentkezés dátuma és időpontja, valamit az állás megnevezése.

 

Hatályos törvények

A Magyarországon jelenleg hatályos összes törvényt és rendelet betart a Szolgáltató.

A Szolgáltató a www.hollandwork.eu címen elérhető weboldalon megjelenő tartalomhoz kapcsolódó összes szellemi és szabadalmi jog tulajdonosa. Ebből következően a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jogok létére utaló jelzések kitörlése nem engedélyezett, és minden részleges vagy teljes engedély nélküli másolás szerződésszegő cselekménynek minősül. Szerzői jogvédelmi és szabadalmi jogokkal kapcsolatos rendeletek különösen a következőkre vonatkoznak: bármilyen típusú multimédiás anyagok, szoftverek, szövegek, cikkek, fényképek, bejegyzett védjegyek, adatbázisok és képek/videók.

A Felhasználó tartózkodik bármely automata adatfeldolgozó rendszer feltörésének a kísérletétől, a weboldal adatbázisainak részben vagy egészben, minőségi vagy mennyiségi módosításától vagy kivonatolásától. Az ilyen cselekmények büntetést vonhatnak maguk után.

Személyes adatok kezelése

A HollandWork személyi adatokat gyűjt a jelentkezett Felhasználóról. Ezeket az adatokat kizárólag a Szolgáltató megbízás céljából, és, hogy az munkaviszony létrejöhessen a Felhasználó és az esetleges Munkáltató között (csak, és kizárólag ebben az esetben), harmadig félnek tovább adhatja a szükséges adatokat. A jelentkezés során eltárolt adatokat, az adat tulajdonosának kérésére az Szolgáltató módosítja és végérvényesen törli. A Szolgáltató az aktuális, rá vonatkozó adatvédelmi törvényeket betartja.

Interaktív szolgáltatások

A Felhasználó felelős az interaktív szolgáltatások használatával általa közzétett minden információért, képért/videóért, és általánosságban minden egyéb tartalomért. A Felhasználó által az interaktív szolgáltatások használatával publikált, vagy a számára küldött minden olyan tartalmat, amelyről feltételezhető, hogy sérti a hatályos, magyarországi törvények vagy jogszabályok rendelkezéseit, vagy ellentétesek az elfogadott magatartási normákkal, az Szolgáltató jogosult részben vagy egészben kitörölni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa publikált minden tartalom lehetséges felhasználása a Felhasználó kizárólagos felelőssége, és hogy az Szolgáltató nem ellenőrzi, és nem garantálja a weboldalon rendelkezésre bocsátott interaktív szolgáltatások használatával publikált semmiféle tartalom pontosságát, törvényességét, minőségét vagy megbízhatóságát. A www.hollandwork.eu címen elérhető weboldalon az interaktív szolgáltatások használatával megjelenített minden kapcsolati címért kizárólagosan a Felhasználó a felelős.

Általános rendelkezések

Az Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy ennek a dokumentumnak a rendelkezéseit megváltoztassa. A www.hollandwork.eu címen elérhető weboldal folytatólagos használatával a Felhasználó elfogadja az ilyen változtatásokat. A jelen dokumentum a felek közötti teljes megállapodást tartalmazza, és semmiféle más dokumentumban szereplő általános vagy különös feltétel nem tekinthető az Internetet használók és az Szolgáltató közötti megállapodásban rögzített jogok és kötelezettségek részét alkotónak. Abban az esetben, ha a jelen dokumentum egy vagy több rendelkezése bármilyen ok miatt érvénytelenné válik, a többi rendelkezés továbbra is teljes mértékben hatályos és érvényes marad. Abban az esetben, ha valamely szakasz címe és tartalma között ellentmondás adódik, minden ezzel a ténnyel kapcsolatos peres kereset megalapozatlannak tekintendő. Ennek a dokumentumnak a feltételei tekintetében mind alaki, mind tartalmi szempontból Magyarország törvényei az irányadók. Az érintett Felek megállapodnak abban, hogy jogvita keletkezése esetén bármiféle peres eljárás kezdeményezése előtt kísérletet tesznek a peren kívüli megállapodásra.

hu_HUMagyar